Jeśli myślisz rok naprzód, sadź ryż;
Jeśli myślisz 10 lat naprzód, sadź drzewo;
Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód, ucz ludzi.
przysłowie chińskie

Zrównoważony rozwój ochrony zdrowia to skuteczne wykorzystywanie zasobów, tak aby opierała się na ona trwałych, stabilnych i odpornych mechanizmach opieki nad pacjentami. Ochrona zdrowia w każdym europejskim kraju stoi dziś przed poważnymi sprawdzianami. Należą do ich przede wszystkim: wzrost częstotliwości występowania chorób przewlekłych, zjawisko starzenia się społeczeństwa, a także konieczność zagwarantowania pacjentom dostępu do nowoczesnych terapii, które pozwolą wydłużyć ich życie w dobrej kondycji.

Zdrowie człowieka nierozerwalnie wiąże się ze zmianami klimatycznymi. Rosnące temperatury i zła jakość powietrza spowodowana zanieczyszczeniami, zwiększają koszty opieki zdrowotnej oraz ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Ostatnie badania wykazują związek między zanieczyszczeniem powietrza a zgonami związanymi z pandemią COVID-19. Jeżeli nie zostaną wdrożone szybkie regulacyjne na poziomie globalnym i krajowym, to każdego roku pojawi się pięć nowych chorób pandemicznych. Dodajmy do tego, że globalny sektor ochrony zdrowia odpowiada za 4.4% światowych emisji. Gdyby ochrona zdrowia była państwem, byłaby piątym największym emitentem gazów cieplarniach na świecie.

Warszawski Szczyt Ochrony Zdrowia to międzynarodowe interdyscyplinarne wydarzenie promujące zrównoważony rozwój ochrony zdrowia. Spotkanie służy propagowaniu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, bezpiecznej farmacji, zielonych zamówień i dostaw dla sektora zdrowotnego, prawa medycznego, zrównoważonego rozwoju kadry medycznej, nowych technologii oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia.

Naszą intencją jest zwiększanie świadomości w zakresie minimalizowania szkód dla środowiska naturalnego wyrządzanych przez sektor ochrony zdrowia, który powinien poprawiać i przywracać zdrowie, ograniczając negatywny wpływ na środowisko. Propagujemy również wykorzystanie nowych technologii i sztucznej inteligencji, mogących przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, wypełniając m.in. lukę związaną z niedoborem kadry medycznej. Wspieramy rozwój polskiej i międzynarodowej nauki w tym zakresie przez upowszechnianie wyników działalności naukowej, badawczo-rozwojowej oraz innowacyjnej i wynalazczej, a także dzielimy się najlepszymi praktykami z całego świata.

Zapraszamy na szereg interesujących prelekcji i wykładów specjalnych, angażujących workshopów, porywających dyskusji, a także ciekawych rozmów w mniejszym i większym gronie. Nasze zaproszenie przyjęli wybitni goście z Polski i zagranicy. Wierzymy, że będzie to niezapomniane spotkanie.

Zmieniaj z nami ochronę zdrowia na bardziej nowoczesną i przyjazną klimatowi!