Warsaw Health Care Summit 2024
11-12 Marca 2024 Arche Hotel Krakowska Warszawa


Wszystkie sesje są tłumaczone symultanicznie

900

Otwarcie konferencji

Mówczynie:
Dominika Maria Jaśkowiak LLM, MBA,
dr hab. Justyna Król-Całkowska, Fundacja Medea, Uczelnia Łazarskiego

Miejsce:
WHCS Forum

930

Zrównoważony rozwój, jako nowa etyka przyszłości.
Wykład inauguracyjny

Mówca:
Dr hab. Piotr Domeracki, Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki, Instytut Filozofii Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1000

Jak pomagamy transformować opiekę zdrowotną na bardziej przyjazną klimatowi

Mówca:
Akif Görgülü – Health Care Without Harm Europe Bruksela, Belgia

Miejsce:
WHCS Forum

1020

Konsekwencje poprawy jakości opieki zdrowotnej i ochrony środowiska

Mówczyni:
Elaine Mead – dyrektorka generalna Narodowej Służby Zdrowia (NHS) Wielkiej Brytanii w Północnej Szkocji, Inverness, Szkocja, Wielka Brytania

Miejsce:
WHCS Forum

1040

Gospodarka obiegu zamkniętego w warunkach klinicznych

Mówczyni:
Maria Gaden – dyrektorka oddziału w Centrum Zrównoważonych Szpitali (CfSH), Region Środkowej Danii

Miejsce:
WHCS Forum

1100

Partnerstwo w podejściu do zrównoważonego rozwoju opieki zdrowotnej z potrójnym celem: perspektywą środowiskową, społeczną i ładem korporacyjnym

Mówczyni:
Marta Moles – menedżerka ds. zrównoważonego rozwoju w Konsorcjum Zdrowia i Opieki Społecznej Katalonii, Barcelona, Hiszpania

Miejsce:
WHCS Forum

1120

Dobre praktyki – przykład z Niemiec Havelhöhe, szpital przyjazny dla klimatu: działania transformacyjne w niemieckich placówkach opieki zdrowotnej

Mówca:
Dr Maurizio Bär – Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe Klinik für Anthroposophische Medizin, Berlin, Niemcy

Miejsce:
WHCS Forum

1140

Efekty ekologiczne i ekonomiczne budownictwa modułowego na przykładzie zrealizowanych szpitali

Mówca:
Jarosław Adamek – Budownictwo Modułowe Climatic (wykład partnera)

Miejsce:
WHCS Forum

1200

Automatyzacja budynków szpitalnych – rozwiązania oszczędzające czas, pieniądze oraz zwiększające wygodę i bezpieczeństwo energetyczne

Mówca:
Mariusz Stempniak – Aurelum,
Adam Węgrzyn – Loxone (wykład partnera)

Miejsce:
WHCS Forum

1220

Dobre praktyki – przykład z Polski.
Pierwszy zielony szpital w Polsce

Mówca:
Sławomir Wysocki – dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, Kalisz, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1240

Transformacja energetyczna – kierunki i przykłady realizacji w polskich obiektach ochrony zdrowia

Mówca:
Wojciech Barczak – Viessmann (wykład partnera)

Miejsce:
WHCS Forum

1300

Anestezja ogólna – truciciel, czy wybawca?

Mówca:
Dr hab. Waldemar Machała – kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrych Zatruć w Centralnym Szpitalu Klinicznym, Łódź, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1320

Jak zmniejszyć niekorzystny wpływ inhalatorów na środowisko?

Mówca:
Dr Paweł Janeczek – adiunkt w Klinice Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego, Lublin, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1340

Wpływ farmaceutyków na środowisko i zdrowie człowiek

Mówca:
dr hab. Jarosław Woroń – Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie

Miejsce:
WHCS Forum

od 1400
do 1440

Przerwa (lunch)

1440

Plastik a zdrowie człowieka

Mówczyni:
Katia Pacella – Fundacja Minderoo, Australia Zachodnia

Miejsce:
WHCS Forum

1500

Bezpieczne i zrównoważone wykorzystanie tworzyw sztucznych – wyzwania i szanse dla sektora ochrony zdrowia

Mówczyni:
Dr Dorota Napierska – Specjalista ds. polityki ds. wolnej od toksyn gospodarki o obiegu zamkniętym w Zero Waste Europe, Bruksela, Belgia

Miejsce:
WHCS Forum

1520

Jak ograniczyć szkodliwe substancje chemiczne w opiece zdrowotnej

Mówca:
Anders Bolmstedt – chemik Medycyna Zdrowia i Stresu Region Västra Götaland Szwecja

Miejsce:
WHCS Forum

1540

Wpływ odpadów farmaceutycznych na środowisko i zdrowie człowieka

Mówca:
Dr hab. Jarosław Woroń – Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie

Miejsce:
WHCS Forum

1600

Dobre praktyki – przykład z Hiszpanii.
Gospodarka obiegu zamkniętego w szpitalu – osiągnięcia i wyzwania


Mówczyni:
Anna Fuster Muñoz – menedżerka ds. zrównoważonego rozwoju środowiska, Consorci Hospitalari de Vic i Consorci de Salut i Social de Catalunya, Barcelona, Hiszpania

Miejsce:
WHCS Forum

1620

Elektroniczna dokumentacja medyczna w podmiotach leczniczych, przetwarzanie danych osobowych oraz wewnętrzne systemy jakości

Mówczyni:
Dr hab. Justyna Król – Całkowska, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Medyczny, Łódź, Polska

Miejsce:
Sala FUKSJA

1640

Raportowanie zgodne z wymaganiami Dyrektywy CSRD. Standardy ESG jako podstawy zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu zielonym szpitalem

Mówczyni:
Dorota Halicka – międzynarodowa audytorka wiodąca ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 37001:2016

Miejsce:
Sala FUKSJA

1700

Blokada dostępu do danych informatycznych poprzez ich zaszyfrowanie na serwerach podmiotów leczniczych – konsekwencje prawnokarne

Mówca:
Dr Waldemar Szymański – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Łódź, Polska

Miejsce:
Sala FUKSJA

1720

Nowatorskie rozwiązanie na rynku usług brokerskich dla szpitali

Mówca:
Łukasz Zoń – EIB (warsztat partnera)

Miejsce:
Sala FUKSJA

1740

Kompensacja szkód powstałych w wyniku zdarzeń medycznych – ewolucja czy impas

Mówczyni:
Dr hab. Justyna Król – Całkowska, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Medyczny, Łódź, Polska

Miejsce:
Sala FUKSJA

1900

Wernisaż wystawy plakatu dr Anety Kosin

Miejsce:
Górne foyer

2000

Koncert Agi Zaryan

Miejsce:
WHCS Forum

2045

Koktajl

Miejsce:
Górne foyer

Dzień Drugi

900

Antycypacja demograficzna i jej implikacje dla przyszłości systemu zdrowia

Mówca:
Artur Białoszewski – MPH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

920

Wskaźniki GRI i ich zastosowanie w odniesieniu do placówek medycznych

Mówczyni:
Dr hab. Monika Raulinajtys Grzybek – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

940

Ochrona zdrowia nakierowana na wartość

Mówca:

Dr Małgorzata Gałązka Sobotka – dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Warszawa, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1000

Znaczenie i rozwój POZ i AOS na przykładzie Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych

Mówcy:

Dr Paweł Gambal, Maryna Grzelczak – Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych, Polkowice, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1020

Zespół infuzyjny – rozwiązanie podnoszące jakość procedury oraz zwiększające bezpieczeństwo epidemiologiczne i organizacyjne placówki ochrony zdrowia

Mówcy:

Maria Budnik Szymoniuk – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń,
Dr hab. Maciej Stawny – Uniwersytet Medycznego im Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1040

Zrównoważone inwestycje – od pomysłu do wdrożenia

Mówca:

Andrzej Jeżyk – zastępca dyrektora ds. eksploatacyjno – technicznych Wojewódzki Specjalistyczny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, Kalisz, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1100

Kryzys klimatyczny a zarządzanie szpitalami

Mówca:

Michalis Zouloufos – Health Care Without Harm Europe, Ateny, Grecja

Miejsce:
WHCS Forum

1120

Green team w szpitalu – jako to działa?

Mówczyni:

Dominika Maria Jaśkowiak – LLM, MBA, Uniwersytet Medyczny, Fundacja Medea, Łódź, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1140

Ochrona zdrowia – inwestycja, nie koszt

Mówca:

Zbigniew Hupało – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Gostyń, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1200

Nadmierna preskrypcja – kontekst refundacji i ryzyka związanego z terapią oczywiście zbędną

Mówczyni:
Dr hab. Justyna Król Całkowska – Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Medyczny, Łódź, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1220

Work life balance pracowników ochrony zdrowia

Mówczyni:
Joanna Cur, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1240

Środowisko, społeczeństwo, zarządzanie – ESG w szpitalu

Mówczyni:
Agnieszka Oleksyn-Wajda, Uczelnia Łazarskiego

Miejsce:
WHCS Forum

1300

Zielone zamówienia na zakup sprzętu i technologii medycznych- czy potrzebne są rekomendacje?

Mówczyni:

Dr hab. Małgorzata Sieradzka – Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1320

Kryteria zielonych zamówień publicznych UE dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykorzystywanego w sektorze opieki zdrowotnej

Mówczyni:

Agnieszka Kubiszyn – Ogólnopolskie Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, Warszawa, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1340

Znaczenie zielonych zamówień na rynku zamówień publicznych (w tym w ramach projektów unijnych)

Mówczyni:

Justyna Malińska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencja Badań Medycznych, Warszawa, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

od 1400 do 1440

Przerwa (lunch)

1440

Prawne aspekty wykorzystania AI w podmiotach leczniczych

Mówczyni:

Dr hab. Justyna Król Całkowska – Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Medyczny, Łódź, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1500

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w ekorozwoju placówek ochrony zdrowia

Mówczyni:

Dominika Maria Jaśkowiak, LLM, MBA, Uniwersytet Medyczny, Łódź, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1520

Nowe technologie w medycynie a prawa pacjenta. Szanse i zagrożenia

Mówczyni:
Dr hab. Monika Wałachowska – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1540

Sztuczna inteligencja w medycynie – Praktyczne doświadczenie w implementacji AI (wykład partnera)

Miejsce:
WHCS Forum

1600

mHealth i telemedycyna jako narzędzia do prewencji i diagnostyki kardiologicznej

Mówca:
Prof. Paweł Balsam – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

1620

Prawnokarne aspekty zwalczania cyberprzestępczości i nadużyć w komunikacji elektronicznej

Mówca:
Dr Waldemar Szymański – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego Łódź, Polska

Miejsce:
WHCS Forum

od 1645
do 1800


Okrągły stół ochrony zdrowia – podsumowanie I Warszawskiego Szczytu Ochrony Zdrowia

Uczestniczą:
dr Dorota Jarosińska Światowa Organizacja Zdrowia,
dr hab. Justyna Król – Całkowska UMED,
Łukasz Jankowski – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej,
dr. hab. Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa,
Marta Chalimoniuk-Nowak, członkini Komisji Sejmowej ds. AI w ochronie zdrowia

Moderuje:
Dominika Maria Jaśkowiak LLM, MBA

Miejsce:
WHCS Forum

Uwaga:
Jest to robocza wersja programu i mogą nastąpić jeszcze drobne zmiany