Organizatorem Warszawskiego Szczytu Ochrony Zdrowia jest Fundacja na rzecz zrównoważonej ochrony zdrowia MEDEA, propagująca zrównoważony rozwój w ochronie zdrowia i upowszechniająca znajomość praw pacjenta oraz osób wykonujących zawody medyczne.
Fundacja działa również na rzecz podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych oraz minimalizowania strat dla środowiska naturalnego w procesie ich udzielania. Monitorujemy efektywność lokalnych i państwowych systemów ochrony zdrowia oraz innych organizacji działających na rzecz jakości opieki zdrowotnej, ochrony środowiska i wspierania promocji zdrowia. Rozwijamy i propagujemy przedsiębiorczość, zatrudnienie i działalność inwestycyjną w zakresie prawa medycznego, ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz nowych technologii.


Zarząd Fundacji
Dominika Maria Jaśkowiak

prezeska zarządu Fundacji Medea, prezeska zarządu agencji public-relations LuxPR, specjalizującej się w komunikacji dla podmiotów medycznych. Inicjatorka i propagatorka wstępowania polskich szpitali i placówek ochrony zdrowia do globalnej sieci zielonych szpitali.
Ukończyła prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, prawo w biznesie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe MBA akredytowane przez Apsley Business School-London.W trakcie pisania dysertacji pt. „Uwarunkowania systemowe dotyczące zmian implikujące zrównoważony rozwój w ochronie zdrowia” w obszarze nauk o zdrowiu na Akademii Medycznej w Łodzi. Współautorka podręcznika OZE – ekonomia, technika, prawo,
samorząd, społeczeństwo. Obszarami badawczymi jest zrównoważony rozwój w ochronie zdrowia, oraz zarządzaniem zielonym szpitalem.


Justyna Esthera Król-Całkowska

wiceprezeska zarządu Fundacji Medea, właścicielka Kancelarii Ad REM zajmującej się doradztwem prawnym dla osób wykonujących zawody medyczne, doktor habilitowana nauk medycznych, doktor nauk prawnych, wykładowczyni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i profesora Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pełnomocniczka Dziekana do spraw rozwoju prawa w ochronie zdrowia. Wykładowczyni Programu MBA w ochronie zdrowia na SGH-WUM oraz Umed w Białymstoku. Wielokrotnie nagradzana w rankingu Najlepszych Wykładowców Programu MBA WUM-SGH. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego, prawa farmaceutycznego, nowych technologii w ochronie zdrowia w tym w szczególności rozwojem sztucznej inteligencji i robotyki.


Zespół WHCSAgnieszka Łagań-Pyrak, opiekunka grantu

Sandra Jankowska, opiekunka biura

Fundacja na rzecz zrównoważonej ochrony zdrowia „Fundacja Medea”

ul. Aleja Róż 40/42,
91-488 Łódź, Polska
KRS: 0001085940
NIP: 7262703516
REGON:527650840

e-mail: biuro@whcs.pl
Telefon: 00 48 500 538 730


Komitet honorowyIzabela Leszczyna
Minister Zdrowia

prof. Radzisław Kordek
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. Piotr Grzegorz Wachowiak
Rektor Szkoły Głównej Handlowej

Maria Gaden
Dyrektorka w Centrum zrównoważonych Szpitali, Dania.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dyrektorka Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Anders Bolmstedt
Przewodniczący Rady Dyrektorów Health Care Without Harm Europe Bruksela, Belgia

Marta Moles
Konsorcjum Zdrowia i Opieki Społecznej Katalonii, Hiszpania

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
Rzecznik Praw Pacjenta