Jarosław Adamek
 

Inżynier, dyrektor handlowy Climatic sp. z o.o. sp. k. Od 15 lat związany z projektowaniem i kompleksową realizacją obiektów specjalistycznych. Ekspert w dziedzinie budownictwa modułowego. Jako dyrektor handlowy firmy Climatic, wraz ze swoim zespołem inżynierów, zapewnia kompleksowe wsparcie dla inwestorów zainteresowanych bezproblemowym, szybkim i innowacyjnym procesem realizacji inwestycji.

Paweł Balsam
 

Profesor, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, Kierownik Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (lekarz) oraz Szkoły Głównej Handlowej (Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej) w Warszawie. Zastępca przewodniczącego Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posiada Certyfikat Eksperta Elektrofizjologii Sekcji Rytmu Serca PTK. Członek grupy ekspertów ds. Strategii e-Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Cyfryzacji. Współzałożyciel Fundacji Telemedycznej Grupy Roboczej, obecnie członek zarządu Fundacji. Recenzent wniosków unijnych w ramach programu Horyzont 2020, recenzent wytycznych postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autor aplikacji mobilnych wspierających pracę lekarzy i pacjentów (AfterAMI, KardioLOG). Autor ponad 100 publikacji w czasopismach z sumarycznym ImpactFactor – 250, indeks Hirscha 21. Zwycięzca konkursu Supertalent Medycyny 2020 czasopisma Puls Medycyny.

Wojciech Barczak
 

Magister inż, manager produktu w dziale inwestycji Viessmann sp. z o.o. Od 30 lat w branży. Od 2010 roku specjalizuje się w zakresie odnawialnych źródeł energii. Główny zakres działalności to pompy ciepła średniej i dużej mocy.

Maurizio Bär
 

Po kilku latach pracy jako lekarz Maurizio zdecydował się całkowicie skoncentrować swoją karierę na ochronie klimatu. Od 2022 roku pracuje w Szpitalu Przyjaznym dla Klimatu Havelhöhe koncentrując się na działaniach związanych z ochroną klimatu w szpitalach. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenie zdobyte w niemieckim Sojuszu na rzecz Zmian Klimatu i Zdrowia, aby wspierać szpitale na ich drodze do bycia przyjaznym i odpornym na zmiany klimatu. Maurizio pracuje również jako menadżer wydarzeń oraz organizuje kongres CleanMed Berlin na temat zrównoważonego rozwoju w sektorze opieki zdrowotnej. Jest również zaangażowany w Health for Future Leipzig, który edukuje społeczeństwo na temat wpływu zmian klimatycznych na zdrowie.

Artur Białoszewski
 

Epidemiolog, ekonomista, specjalista zdrowia publicznego i środowiskowego. Dyrektor programu SGH-WUM EMBA w ochronie zdrowia, mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia środowiskowego, ekspert NRL ds. badań i analiz. Związany z Zakładem Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii WUM. Koordynator rozwoju strategii kadr medycznych doradców Komisji Zdrowia Senatu RP. Członek komisji ds. Zagrożeń Środowiskowych Rady Sanitarno-Epidemiologicznej GIS, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych w dziedzinie Zdrowia Środowiskowego.Wykładowca kursów doskonalących Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii.

Anders Bolmstedt
 

Doktor Anders Bolmstedt pracuje jako chemik w służbie medycyny pracy w regionie Västra Götaland w Szwecji. Koordynuje gospodarkę chemiczną w regionie Västra Götaland w aspektach ochrony zdrowia i środowiska. Ważnymi częściami tej pracy są ustalanie i ocena kryteriów zrównoważonych zamówień oraz edukacja pracowników w zakresie bezpiecznego zarządzania niebezpiecznymi chemikaliami. Od ponad piętnastu lat zajmuje się oceną ryzyka stwarzanego przez niebezpieczne chemikalia. Był jednym z inicjatorów powstania Krajowej Grupy Substytucji (NSG) w Szwecji, w której działa nadal. Poza zagadnieniami chemicznych interesuje go rola dobrego zdrowia dla środowiska.

Maria Budnik Szymoniuk
 

Magister, pielęgniarka od 35 lat, nauczycielka akademicka od 15 lat. Wieloletnia zarządzająca kadrą pielęgniarską. Autorka i współautorka publikacji głównie dotyczących bezpieczeństwa procedur pielęgniarskich. Trenerka kadry pielęgniarek i położnych w obszarach bezpieczeństwa procedur. Asystentka naukowo – dydaktyczna, specjalistka w dziedzinie zarządzania i pielęgniarstwa epidemiologicznego, związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Marta Chalimoniuk-Nowak
 

Ekspertka ds. zarządzania strategicznego i analiz rynkowych w ochronie zdrowia, tutorka startupów – health & social, koordynatorka projektu Lider AI w ochronie zdrowia Centrum eZdrowie, Ministerstwa Zdrowia, CSMiI WUM, ekspertka ds. strategii w Radzie Ekspertów Business Centre Club, nauczycielka akademicka, Head of Innovations in Medicine w Europejskiej Fundacji Innowacji i prezeska polskiego Stowarzyszenia Trenerów Zdrowia. Członkini Komisji Sejmowej ds. AI w ochronie zdrowia. Doradczyni Instytutu Inicjatyw Gospodarczych i członkini grupy doradców Grupy Wyszehradzkiej ds. windfall-tax/ Visegrad Insights

Joanna Cur
 

Specjalistka prawa pracy i HR, radca prawny, wykładowca akademicki, mentor. Jeszcze cztery lata temu była pracownikiem korporacji – w T-Mobile Polska S.A. i Banku Pekao SA spędziła łącznie 20 lat. W wieku 42 lat, pracując na stanowisku managera regionalnego w dziale sklepów własnych T-Mobile, zdecydowała się spełnić wielkie marzenie, aby zostać prawnikiem, a następnie radcą prawnym. Dostała się na prawo, a potem ukończyła aplikację radcowską. W ubiegłym roku zdała egzamin zawodowy i otworzyła wymarzoną Kancelarię Radcy Prawnego, do czego konsekwentnie dążyła przez ostatnie osiem lat. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w praktyce prawa pracy i HR, w szczególności w zakresie rekrutacji, zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych), zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z równym traktowaniem w zatrudnieniu. Ceniona za biznesowe podejście i skuteczność. Jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu prawa pracy i HR. Autorka wielu artykułów, prelegent na konferencjach branżowych.

Piotr Domeracki
 

Doktor hab., filozof, etyk, aksjolog i religioznawca; profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretarz Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek Polskiego Towarzystwa Etycznego, członek redakcji „Ruchu Filozoficznego”, członek Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Junior Associate Fellow w The International Institute for Hermeneutics, członek-założyciel International Society for Research on Solitude, członek The International Association for the History of Religions, członek The European Association for the Study of Religions. Twórca i popularyzator monoseologii – filozoficznych, otwartych interdyscyplinarnie studiów nad samotnością. Zainteresowania badawcze obejmują: etykę, psychologię moralności, historię filozofii – zwłaszcza średniowiecznej, antropologię filozoficzną, filozofię dialogu, hermeneutykę filozoficzną, filozofię samotności, ekofilozofię, etykę środowiskową, filozofię i etykę zrównoważonego rozwoju oraz filozofię religii, a w jej ramach szczególnie filozofię mistyki. Upodobani mistrzowie: Seneka Młodszy, Piotr Abelard, Mistrz Eckhart, Michel de Montaigne, Wilhelm Dilthey, Henryk Elzenberg, Józef Tischner, Andrei Pleșu

Anna Fuster Muñoz
 

Menedżerka ds. zrównoważonego rozwoju środowiska w Consorci Hospitalari de Vic i Consorci de Salut i Social de Catalunya. Ukończyła studia w dziedzinie nauk o środowisku oraz studia podyplomowe w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Posiada ponad dwie dekady doświadczenia w doradztwie dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Przez ostatnie pięć lat skupiła się na wdrażaniu skutecznych rozwiązań zrównoważonego rozwoju środowiskowego w sektorze opieki zdrowotnej, w szczególności na łagodzeniu zmian klimatu, gospodarce w obiegu zamkniętym oraz technologiach opartych na przyrodzie. Chce przyczynić się do bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości opieki zdrowotnej.

Maria Gaden
 

Jest dyrektorką oddziału w Centrum Zrównoważonych Szpitali (CfSH) w regionie środkowej Danii. CfSH zajmuje się szeroko pojętym zrównoważonym rozwojem w ochronie zdrowia, koncentrując się na przejściu do gospodarki obiegu zamkniętego poprzez szereg wiodących projektów klinicznych w których analizowane są wyzwania i potencjały związane zarówno z zachowaniami klinicznymi, produktami, wytycznymi, ramami prawnymi oraz kulturą organizacyjną, następnie są one przetestowane i wdrożone. Chcemy wiedzie, a następnie chcemy wiedzieć jak to zrobi. Doświadczenie, umiejętności i wiedza Marii wynikają z wieloletniego doświadczeń jako położnej, dyplomu z nadzoru klinicznego, międzynarodowego tytułu magistra w zakresie przywództwa i innowacji w systemach złożonych (LAICS) oraz wiodących projektów i procesów, mobilizujących do przejścia w kierunku zrównoważonych szpitali regionu środkowej Danii.

Małgorzata Gałązka-Sobotka
 

Doktor n. ekonomicznych, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Od 2015 r. wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, doradca Prezesa Pracodawców RP. Dyrektor programu MBA w Ochronie Zdrowia. Inicjatorka i liderka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i opiece społecznej. Autorka licznych publikacji naukowych i eksperckich poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia i nowoczesnym modelom jej organizacji i finansowania. Propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość” (Value Based Healthcare). Laureatka konkursu Sukces Roku 2022 w Ochronie Zdrowia w kategorii Zdrowie publiczne. Już po raz szósty w pierwszej dziesiątce LISTY STU najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. W plebiscycie Kobieta Rynku Zdrowia 2023 zajęła trzecie miejsce wśród pięćdziesięciu najbardziej wpływowych kobiet działających w obszarze zdrowia. Integratorka ludzi i idei. Za propagowanie wzorów świadomego przywództwa pełnego empatii, szacunku i uważności laureatka pierwszej edycji konkursu „Sustainable Impact” w kategorii leadership.

Pawel Gambal
 

Jest inżynierem, doktorem nauk technicznych, ekspertem zarządzania projektami, managerem. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą (specjalizacja geologia ogólna), na Politechnice Poznańskiej zrobił doktorat z budownictwa. Ukończył studia EMBA na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie i podyplomowe studia Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.Od 2019 roku związany z Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych najpierw jako dyrektor operacyjny, prokurent, a od września 2020 r. prezes zarządu. W latach 2007-2019 manager związany z działalnością rozwojową i inwestycyjną w spółkach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Wykładowca zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i decyzji managerskich w praktyce na Uczelni Jana Wyżykowskiego w Lubinie. Autor patentów i zgłoszeń patentowych oraz licznych artykułów naukowych z zakresu rozwiązań rozwojowych w przemyśle metali nieżelaznych i górnictwie. Członek IPMA – International Project Management Association.Nagrodzony ekonomicznym wyróżnieniem Lider Kraju 2023 w kategorii podmiotów medycznych za wysoki poziom umiejętności zawodowych, pracowitość i odpowiedzialność oraz znaczący wkład w rozwój gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Akif Görgülü
 

Jest koordynatorem ds. polityki dotyczącej chemikaliów i tworzyw sztucznych w Health Care Without Harm (HCWH) Europe. Akif ukończył studia magisterskie z biologii komórkowej i molekularnej na Uniwersytecie w Uppsali i zanim zaczął pracować w sektorze organizacji pozarządowych i polityki przez trzy lata pracował w branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych.

Martyna Grzelczak
 

FACYLITATORKA w zakresie prowadzonej działalności podejmuje współpracę z przedsiębiorcami (głównie z osobami prowadzącymi prywatne praktyki lekarskie w każdej formie organizacji prawnej); Od listopada 2020r. związana z Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. – odpowiedzialna za kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia (9) i ich skuteczną realizację; KIERWONICZKA projektu pn. 'E-KONSYLIUM – wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej’ finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia i Funduszy Europejskich – Wiedza Edukacja Rozwój w PCUZ ZOZ S.A.; PEŁNOMOCNICZKA ds. pozyskania Funduszy Europejskich – Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Pałacu im. Jana Witkowskiego w Bądzowie; MECENASKA sztuki współczesnej lokalnego społeczeństwa artystów malarzy, grafików i fotografików; PRZEDSIĘBIORCZYNI dzięki samodzielnie pozyskanym środkom z EFS na lata 2007-2013 (drugi najlepiej oceniony biznesplan) 1 czerwca 2010 r. powstało studio szkoleniowe – obecne do dzisiaj na rynku CZŁONKINI Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich i Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej; POLITOLOŻKA Alma Mater – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w przygotowaniu dysertacja na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM pt.: 'Fundusze europejskie jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014-2020′.

Dorota Halicka
 

Międzynarodowy Audytor Wiodący norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 oraz ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w kontekście ESG i raportowania zgodnego z wymaganiem Dyrektywy CSRD. Pracowała w Izbie Administracji Skarbowej, Ministerstwie Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, kierowała pracami w dziedzinie Centralnej Rejestracji Osób Fizycznych i Podmiotów Akcyzowych. Współpracownik Fundacji Instytutu Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniewicza w Warszawie, Centrum Współpracy Gospodarczej Polska-Armenia-Kaukaz w Armenii w dziedzinie norm ISO i certyfikacji na rynkach wschodnich. Obecnie Auditor jednostek certyfikacyjnych z dziedziny jakości, środowiska, BHP, antykorupcji i zrównoważonego rozwoju, trener z dziedziny wymagań standardów ISO oraz Dyrektywy CSRD. Na co dzień współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Warszawskim oraz Collegium Humanum w Warszawie. Autorka analiz oraz artykułów popularnonaukowych z tematyki standardów międzynarodowych.

Zbigniew Hupało
 

Jest dyrektorem naczelnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, w którym poszerzył ofertę o lecznictwo ambulatoryjne w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii dziecięcej oraz wdrożył działania naprawcze w obszarze poprawy wizerunku szpitala. Były członek zarządu Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych. Doświadczony i skuteczny kierownik wielospecjalistycznych organizacji. Umiejętnie buduje relacje z kluczowymi partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Autor wielu publikacji prasowych, na bieżąco analizujących wydarzenia w systemie ochrony zdrowia oraz w zdrowiu publicznym. Szybko podejmuje decyzje i reaguje na zmieniające się otoczenie biznesowe. Z sukcesem zarządza złożonymi zawodowo zespołami oraz projektami.

Kamil Janeczek
 

Pediatra, adiunkt w Klinice Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz w Instytucie Nauk o Zdrowiu KUL. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, członek zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej oraz Europejskiego Towarzystwa Oddechowego. Wykładowca podczas licznych kongresów, konferencji, zjazdów, warsztatów oraz kursów alergologicznych i pulmonologicznych. Autor i współautor blisko 100 publikacji z dziedziny alergologii oraz chorób płuc.

Dorota Jarosinska
 

Specjalistka w dziedzinie zdrowia publicznego, od 30 lat zajmującą się problematyką zdrowia i środowiska na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W Europejskim Biurze Regionalnym WHO w Bonn, zarządza programem „Środowisko życia i pracy”, który obejmuje zdrowotne aspekty jakości powietrza, łagodzenie zmian klimatycznych, bezpieczeństwo chemiczne, zrównoważone środowiskowo systemy opieki zdrowotnej, zdrowie w miejscu pracy oraz hałas w środowisku. Ukończyła szkolenie podyplomowe z Advanced Environmental Sanitation w Holandii oraz szkolenie z zakresu zdrowia środowiskowego dla lekarzy w Polsce. Prowadziła pierwszą w Polsce przychodnię medycyny środowiskowej. Była stypendystką Fulbrighta w National Institute of Environmental Health Sciences w USA. Autorka artykułów naukowych i współtwórczyni raportów EEA, WHO i UNEP.

Dominika Jaśkowiak
 

Prezeska zarządu Fundacji Medea, prezeska zarządu agencji public-relations LuxPR specjalizującej się w komunikacji dla podmiotów medycznych. Wcześniej wieloletnia dziennikarka telewizyjna związaną m.in z TVN24. Inicjatorka i propagatorka wstępowania polskich szpitali i placówek ochrony zdrowia do globalnej sieci zielonych szpitali. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, prawo w biznesie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe MBA akredytowane przez Apsley Business School-London.W trakcie pisania dysertacji pt. „Uwarunkowania systemowe dotyczące zmian implikujące zrównoważony rozwój w ochronie zdrowia” w obszarze nauk o zdrowiu na Akademii Medycznej w Łodzi. Współautorka podręcznika OZE – ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo. Obszarami badawczymi jest zrównoważony rozwój w ochronie zdrowia, oraz zarządzaniem zielonym szpitalem. W wolnych chwilach gra w golfa i na saksofonie.

Andrzej Jeżyk
 

Ukończył Politechnikę Poznańską na Wydziale Budowy Maszyn. Od 38 lat zarządza infrastrukturą techniczną i sprzętową szpitali. W 1985 roku podjął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Matki i Dziecka w Kaliszu, a od 2007 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu ( połączenie szpitala Matki i Dziecka i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego). Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych w Wojewódzkim Specjalistycznym ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza. Do jego znaczących osiągnięć zawodowych należy przede wszystkim zdobycie nagród Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W 2011 roku za inwestycję „Modernizacja Roku 2011” w kategorii „obiekty zdrowia i opieki społecznej”- Modernizacje Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu – nagroda główna. W 2013 roku za inwestycję „Modernizacja Roku 2013” w kategorii „obiekty zdrowia i opieki społecznej”- Modernizacje budynku techniczno – gospodarczego wraz z kotłownią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu – nagroda główna. Motto życiowe to: „Kiedy brakuje nam wizji to gonimy za iluzją”

Justyna Król-Całkowska
 

Profesora UŁA, wiceprezeska zarządu Fundacji Medea, właścicielka Kancelarii Ad REM zajmującej się doradztwem prawnym dla osób wykonujących zawody medyczne, doktor habilitowana nauk medycznych, doktor nauk prawnych, wykładowczyni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i profesora Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pełnomocniczka Dziekana do spraw rozwoju prawa w ochronie zdrowia. Wykładowczyni Programu MBA w ochronie zdrowia na SGH-WUM oraz Umed w Białymstoku. Wielokrotnie nagradzana w rankingu Najlepszych Wykładowców Programu MBA WUM-SGH. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego, prawa farmaceutycznego, nowych technologii w ochronie zdrowia w tym w szczególności rozwoju sztucznej inteligencji i robotyki.

Agnieszka Kubiszyn
 

Dyrektorka biura zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zamówieniach publicznych po stronie zamawiającego, od 2014 roku członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, współautorka publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Daniel Kvak
 

Jest dyrektorem generalnym Carebot, start-upu biotechnologicznego z Czech, który posiada unikatowe know-how w segmencie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analityki danych w obrazowaniu medycznym. Firma koncentruje się na rozwoju innowacyjnego oprogramowania, mającego zastosowanie w praktyce klinicznej, szczególnie do stosowania w radiologii, pulmonologii i onkologii. Zespół firmy składa się z doświadczonych programistów, badaczy, ekspertów z zakresu prawa zdrowotnego oraz zespołu ponad 80 radiologów na całym świecie. Carebot jest producentem urządzenia medycznego klasy IIa opartego na sztucznej inteligencji, które wykrywa i lokalizuje najczęstsze zmiany radiologiczne na prześwietleniach klatki piersiowej. Zaprojektowane oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji jest w pełni zaimplementowane do użytku w połączeniu z przeglądarkami PACS i DICOM. Rozwiązanie Carebot osiąga wysoki poziom czułości dzięki czemu nie obciąża lekarza-użytkownika niepotrzebnymi fałszywie pozytywnymi wynikami. Oprócz prześwietlenia klatki piersiowej Carebot opracowuje narzędzia wspomagające radiologa przy mammografii i prześwietleniach układu mięśniowo-szkieletowego. Daniel jest aktywnym badaczem, mającym na koncie wiele nagradzanych publikacji w prestiżowych czasopismach Q1 skupiających się na danych obrazowych i radiologii uczenia maszynowego.

Stella Kyriakides
 

Adam Matěj
 

Jest dyrektorem generalnym Aireen, pomagającym wykorzystać moc sztucznej inteligencji w praktyce klinicznej na całym świecie. Dzięki 25-letniemu doświadczeniu w opiece zdrowotnej Matej zawsze skupiał się na wprowadzaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w rzeczywistość opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych. Wcześniej Matej pomagał różnym organizacjom rządowym zajmującym się opieką zdrowotną, w tym Ministerstwu Zdrowia, w zakresie strategii zdrowia cyfrowego i innowacji na poziomie systemu opieki zdrowotnej. Podczas swojej poprzedniej pracy w IBM był szefem portfela AI dla onkologii w IBM Watson Health na całą Europę. Kierował także projektowaniem i rozwojem kilku krajowych projektów wymiany informacji na temat opieki zdrowotnej oraz konsultował się z władzami regionalnymi i krajowymi w sprawie strategii w zakresie e-zdrowia i IT w ochronie zdrowia mających na celu poprawę wyników opieki zdrowotnej. Pasjonując się wdrażaniem nowych technologii, Matej zarządzał kilkoma projektami transformacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pacjentów i poprawy procesów szpitalnych, a także kierował strategią i portfolio rozwiązań IBM dla globalnych dostawców usług opieki zdrowotnej. Matej jest absolwentem studiów MBA w Henley Business School na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii, ze specjalizacją finanse i technologie informacyjne. W wolnym czasie lubi wspinaczkę górską, jazdę na nartach i podróże z rodziną.

Waldemar Machała
 

Doktor habilitowany nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrych Zatruć w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1989), specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii (1996) oraz medycyny ratunkowej (2001). W latach 2012-2013 był anestezjologiem Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Szpitalu Polowym w Ghazni (Afganistan). Zainteresowania zawodowe obejmują monitorowanie układu sercowo-naczyniowego i ośrodkowego nerwowego, techniki znieczulenia do operacji w obrębie klatki piersiowej, brzucha, narządu ruchu i ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto – wpływ różnych technik i metod znieczulenia na parametry oddechowe i hemodynamiczne oraz wpływ urazu (także operacyjnego) na ustrój. Osobnym rejonem zainteresowań pozostaje intensywna terapia chorych po ciężkich urazach oraz pacjentów znajdujących się w niewydolności wielonarządowej. Jest autorem i współautorem wielu książek a także autorem i współautorem ponad 120 prac opublikowanych w periodykach medycznych. Wykładowca na licznych konferencjach i sympozjach naukowych, organizator webinariów dla lekarzy anestezjologów.

Elaine Mead
 

Ma ponad 35-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach klinicznych oraz na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla i na stanowiskach zarządów w krajowej służbie zdrowia (NHS) w Wielkiej Brytanii, a ostatnio jako dyrektorka generalna w północnej Szkocji. Elaine jest członkinią Wydziału Przywództwa Instytutu Doskonalenia Opieki Zdrowotnej i główną członkinią Wydziału Europejskiego Catalies, obecnie koordynującym Europejskie Forum Dyrektorów Generalnych wspierające Liderów Wykonawczych w Europie Północnej. Jako zaangażowana praktyczna doskonalenia jakości Elaine jest certyfikowaną liderką Lean, otrzymała stypendium Międzynarodowego Towarzystwa Jakości w Ochronie Zdrowia (ISQua) i jest członkiem QScotland. Elaine staje się coraz bardziej świadoma wpływu opieki zdrowotnej na zmiany klimatyczne i obecnie współpracuje z organizacjami zajmującymi się opieką zdrowotną , a także wypowiada się na ten temat na arenie międzynarodowej. Elaine była zaszczycona wyborem jej na stanowisko przewodniczącej Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Gospodarki Wodnej i otrzymała stypendium za pracę jako przewodnicząca grupy interesu Greener Health w brytyjskim Instytucie Zarządzania Zdrowiem i Opieką Społeczną. Elaine jest członkinią Instytutu Zarządzania i Oceny Środowiska (IEMA), a obecnie robi doktorat na temat Lean i zrównoważonego rozwoju na University College Dublin.

Marta Moles
 

Managerka ds. zrównoważonego rozwoju w Konsorcjum Zdrowia i Opieki Społecznej Katalonii (CSC), Barcelona Hiszpania. Koordynuje Komisję ds. Zrównoważonego Rozwoju ESG i reprezentuje CSC w kilku organizacjach i grupach roboczych w obszarze zrównoważonego rozwoju, takich jak Catalonia 2030 Alliance, Health Care Without Harm – GGHH, Time Pact of the Barcelona City Council i Catalan Network for the Right to Time. Jest także członkiem Komisji Etyki Instytucjonalnej CSC oraz Grupy Roboczej ds. Wolontariatu w Sektorze Zdrowia. Marta uzyskała tytuł magistra w zakresie zarządzania instytucjami opieki zdrowotnej uzyskany na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie. Ukończyła program strategicznego zarządzania współpracą publiczno-prywatną w ESADE oraz program zrównoważonego rozwoju

Dorota Napierska
 

Jest specjalistką ds. polityki wolnej od toksyn w gospodarce o obiegu zamkniętym w firmie Zero Waste Europe (ZWE), posiada stopień doktora nauk biomedycznych. Przed dołączeniem do Zero Waste Europe prowadziła program Bezpieczniejszych Chemikaliów w Health Care Without Harm Europe, pracowała dla Komisji Europejskiej oraz na Wydziale Zdrowia Publicznego Katholieke Universiteit Leuven. W ZWE praca Doroty koncentruje się na bezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju chemikaliów, materiałów, produktów i opakowań (zwłaszcza materiałów mających kontakt z żywnością i opakowaniach do żywności) oraz cyklach czystych materiałów niezbędnych do osiągnięcia prawdziwie nietoksycznej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Agnieszka Oleksyn-Wajda
 

Dyrektorka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelni Łazarskiego. Kierowniczka Akademii Biznesu i Prawa w Sektorze Mody oraz studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska i Klimatu na Uczelni Łazarskiego. Dyrektorka MBA ESG Uczelni Łazarskiego. Nominowana przez Komisję Europejską ambasadorka Paktu Klimatycznego. Ekspertka UN Global Compact Network Polska, grupy roboczej ds. zrównoważonej mody. Członkini Sustainable Fashion Consumption Group, Zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan. Ekspertka Nowego Europejskiego Bauhaus realizowanego przez Komisję Europejską. Mentorka w programach Fundacji Liderek Biznesu, United Nations Association Poland. Autorka licznych publikacji naukowych, radczyni prawna.

Katia Pacella
 

Katia dołączyła do Fundacji Minderoo w sierpniu 2023 r., aby skupić się na polityce i wsparciu zespołu Oceans w zakresie chemikaliów i tworzyw sztucznych.Na Uniwersytecie w Bolonii uzyskała tytuł magistra planowania i zarządzania ekosystemami rolno-terytorialnymi, leśnymi i krajobrazowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń chemicznych i zarządzania środowiskiem. Napisała pracę magisterską na temat fitodepuracji na Uniwersytecie NOVA w Lizbonie i spędziła rok za granicą, realizując inne projekty na uniwersytetach.Posiada rozległą wiedzę techniczną na temat zanieczyszczeń chemicznych, przepisów UE dotyczących chemikaliów oraz doświadczenie zawodowe w zakresie rekultywacji miejsc zanieczyszczonych (gleby, wody i wód gruntowych) oraz wolnej od toksyn gospodarki o obiegu zamkniętym.Przed dołączeniem do Minderoo pracowała jako inżynierka projektu i menedżerka konta w „Haemers Technologies” w dziedzinie rekultywacji gleby, pracując w Brukseli i na całym świecie.Po opuszczeniu Haemers Technologies przez 2 lata pracowała dla organizacji pozarządowej „Health Care Without Harm Europe” jako specjalistka ds. projektów opieki zdrowotnej o obiegu zamkniętym i specjalistka ds. polityki, kierując projektami dotyczącymi toksycznych chemikaliów i zdrowia ludzkiego oraz kształtując politykę chemiczną w UE w celu wzmocnienia ochrony przed szkodliwymi chemikaliami.

Monika Raulinajtys-Grzybek
 

Doktor hab. prof. SGH, ekonomistka, specjalistka finansów i zarządzania w ochronie zdrowia. Kierowniczka Katedry Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierowniczka Think Tanku #SGH dla ochrony zdrowia, innowacyjnego centrum badań i analiz poświęconych sektorowi zdrowia i ochrony zdrowia. Kieruje studiami Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia. Członkini Rady Taryfikacji I kadencji przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Współpracuje z podmiotami leczniczymi jako konsultantka dyrekcji w obszarze controllingu i członkini Rad Społecznych. W pracy dydaktycznej zajmuje się problematyką controllingu i wnioskowania na podstawie informacji finansowych. Prowadzi zajęcia na wszystkich kierunkach studiów, w tym na studiach doktoranckich i MBA. Kieruje projektami naukowymi i wdrożeniowymi dotyczącymi efektywności zarządzania usługami zdrowotnymi na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Aktualnie realizowane badania dotyczą kosztów bezpośrednich i społecznych w ochronie zdrowia, decyzji cenotwórczych w ochronie zdrowia, wpływu narzędzi polityki zdrowotnej na budżet płatnika publicznego. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/monikaraulinajtys-grzybek/

Małgorzata Sieradzka
 

Adwokat prowadzący Kancelarię Adwokacką MSW, wspólnik zarządzający w Warszawskiej Grupie Doradczej MS&W, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie i kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego, dyrektor Instytutu Zamówień Publicznych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wykładowca zamówień publicznych, wykładowca prawa medycznego na studiach podyplomowych WUM w Warszawie oraz SWPS w Warszawie. Ekspert UOKIK z zakresu zmów przetargowych, ekspert UZP, autorka ponad dwieście pięćdziesiąt publikacji naukowych, w tym monografii z zakresu prawa konkurencji, prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz prawa medycznego.

Waldemar Szymański
 

Prokurator, wykładowca akademicki, doktor nauk prawnych w zakresie prawa karnego procesowego, profesor uczelni w Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi. Wykładowca prawa medycznego na studiach podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiach MBA w ochronie zdrowia SGH-WUM. Specjalizujący się w zagadnieniach cyberprzestępczości, prawie nowoczesnych technologii oraz prawnej i kryminalistycznej ochronie obrotu pieniężnego. Ponadto specjalizujący się w prawie karnym gospodarczym i prawie medycznym.

Maciej Stawny
 

Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zainteresowania badawcze dotyczą problematyki związanej z przygotowaniem płynów infuzyjnych w aptece szpitalnej, występowania u pacjentów reakcji alergicznych po podaniu substancji leczniczych oraz trwałości radiochemicznej substancji czynnych.

Mariusz Stempniak
 

Przedsiębiorca, członek zarządu i współzałożyciel firmy Aurelum sp. z o o., absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w mocno rozwijającej się branży OZE. Odpowiedzialny za prowadzenie realizacji przemysłowych, oraz planowanie procesów inwestycji z wykorzystaniem drugiego wykształcenia w branży elektrycznej.

Piotr Wachowiak
 

Doktor habilitowany, profesor SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Zarządzania SGH. Zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN, zastępca przewodniczącego KRUE oraz przewodniczący KRUW. Absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku organizacja i zarządzanie. Od 29 lat związany z praktyką gospodarczą, był m.in. zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz oraz kanclerzem SGH. Specjalizuje się w problematyce CSR oraz zarządzania ludźmi w organizacji. Autor i współautor prac naukowych na temat m.in. polityki personalnej, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, a także negocjacji i CSR

Monika Wałachowska
 

Profesor UMK, doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego na WPiA UMK. Autorka ponad stu trzydziestu prac naukowych (w tym dwóch monografii) z szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym odszkodowawczego, prawa medycznego, a także z prawa ubezpieczeniowego i prawa prywatnego międzynarodowego.Współautorka kilku tomów Systemu Prawa Medycznego. Stypendystka MaxPlanck Institute for Comparative and Private International Law w Hamburgu. Członek European Law Institute; Członek European Association of Private International Law; Członek polskiego Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances).

Adam Węgrzyn
 

Head of Business Development w firmie Loxone, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiada bogate doświadczenie w dziedzinie wdrażania automatyki budynkowej. Odpowiedzialny za skuteczne kierowanie i zarządzanie działem komercyjnym, przy jednoczesnym wykorzystywaniu swojej wiedzy technicznej. Aktywnie wspiera główny cel firmy Loxone, jakim jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii w celu poprawy wydajności i efektywności budynków.

Jarosław Woroń
 

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalista farmakologii klinicznej , kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie. Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, Polskiego Towarzystwa Fitoterapii oraz Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce . Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii oraz Europejskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej.

Sławomir Wysocki
 

Lekarz medycyny, doświadczony menadżer ochrony zdrowia oraz czynny specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej. Od stycznia 1999 r. pełni funkcję dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.Wcześniej, w roku 1998 dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. Od 1987 r. jako czynny chirurg ogólny, związany m.in. z Wojewódzkim Zespolonym Szpitalem im. L. Perzyny w Kaliszu. Dzięki wspólnym wysiłkom jego i zespołu udało się istotnie zreformować i unowocześnić szpital w Wolicy, znacząco podnosząc jakość świadczonych usług zdrowotnych, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój i środowisko. Laureat licznych nagród z tej dziedziny m.in Rankingu Zielonych Inicjatyw oraz Autorytetu Polityki Zdrowotnej. „Ten człowiek zrobił najwięcej w Polsce dla idei zielonych szpitali” powiedział o nim Dariusz Jarosz prezes zarządu Politykazdrowotna.com wręczając statuetkę.

Michalis Zouloufos
 

Pełnił funkcję wspólnego dyrektora generalnego szpitali ogólnych na wyspach Syros i Naxos w Grecji. Jest członkiem Zarządu Health Care Without Harm Europe. Od 2002 roku pracuje jako konsultant ds. ochrony środowiska. Obecnie pracuje jako konsultant ds. systemów opieki zdrowotnej i szpitali na całym świecie. Jest częstym mówcą publicznym opowiadającym się za działaniami przeciwko kryzysowi klimatycznemu. Greckie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że Szpital Generalny w Syros w 2021 r. będzie „… nowatorskim, cyfrowym szpitalem”. Przyjęcie Planu Zarządzania Węglem, zero zużycia papieru w Szpitalu, udział w wielu inicjatywach przyjaznych klimatowi oraz szereg inwestycji w efektywność energetyczną to tylko niektóre z działań Szpitala na rzecz zrównoważonej opieki zdrowotnej w latach 2020-2023. Szpital Generalny w Syros został nagrodzony kilkoma międzynarodowymi nagrodami za swoją świadomość ekologiczną. Spuścizna pana Zouloufosa, jako dyrektora generalnego, będzie polegać na priorytetowym traktowaniu działań na rzecz ochrony środowiska, kampanii na rzecz zerowej emisji i ekstrawertycznej polityki publicznej przeciwko kryzysowi klimatycznemu, która zyskała międzynarodowe uznanie.

Łukasz Zoń
 

Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Broker ubezpieczeniowy od 1997 r. W EIB SA pracuje od 1995 r. Obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego. Radca Prawny od 1998 r. Autor publikacji prasowych z zakresu prawa ubezpieczeń, oraz nowatorskich rozwiązań ubezpieczeniowych wprowadzanych na polski rynek. Od 2004 r. członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, a od maja 2013 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia.