test

Honorowy patronat Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Radzisława Kordka

Uniwersytet medyczny w Łodzi

Na mocy ustawy Sejmu RP z 27 lipca 2002 roku powołano do życia Uniwersytet Medyczny w Łodzi, łącząc cywilną Akademię Medyczną w Łodzi i Wojskową Akademię Medyczną. W ten sposób utworzono najpotężniejszą szkołę wyższą na ziemiach polskich kształcącą kadry medyczne zarówno dla potrzeb społeczeństwa jak i armii. Połączenie istniejących w Łodzi dwóch niezależnych uczelni było powrotem do stanu sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy w mieście istniała jedna uczelnia lekarska, podobnie jak dziś kształcąca cywilów i wojskowych. Uniwersytet medyczny w Łodzi zapewnia najwyższą jakość kształcenia i badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wnosi znaczący wkład w rozwój systemu opieki zdrowotnej. Jest sprawnie zarządzaną uczelnią, której fundamentem są ludzie – zdolni studenci, znakomici dydaktycy, naukowcy z pasją, profesjonalni menedżerowie.

Partnerzy merytoryczni

Fundacja na rzecz zrównoważonej ochrony zdrowia MEDEA

propaguje zrównoważony rozwój w ochronie zdrowia i upowszechnia znajomość praw pacjenta oraz osób wykonujących zawody medyczne. Fundacja działa również na rzecz podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych, minimalizowania strat dla środowiska naturalnego w procesie ich udzielania oraz odpowiedzialnego korzystania z farmaceutyków Monitoruje efektywność lokalnych i państwowych systemów ochrony zdrowia oraz innych organizacji działających na rzecz jakości opieki zdrowotnej, ochrony środowiska i wspierania promocji zdrowia. Propaguje profilaktykę zdrowotna Rozwija przedsiębiorczość i działalność inwestycyjną w zakresie prawa medycznego, ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz nowych technologii i zrównoważonej sztucznej inteligencji

Uczelnia Łazarskiego

polska niepubliczna uczelnia akademicka z siedzibą w Warszawie, założona przez Ryszarda Łazarskiego. Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje kształcenie na trzech wydziałach: Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziale Medycznym. Uczelnia od lat utrzymuje się w czołówce najważniejszych rankingów szkół wyższych. Jest najlepszą polską uczelnią w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej, a także w prestiżowym gronie 8% najwyżej ocenionych uczelni z całego świata. Według rankingu Perspektyw zajmuje trzecie miejsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce.

LuxPR Public Relations

agencja PR specjalizująca się w komunikacji dla podmiotów medycznych, kompleksowo doradza w obszarze zarządzania ochroną zdrowia. Organizuje szkolenia podnoszące kompetencje dla managerów ochrony zdrowia i wprowadza polskie szpitale do globalnej sieci zielonych szpitali Global Green and Healthy Hospitals zwiększając ich niezależność ekonomiczną i energetyczną. LuxPR pomaga również w nawiązywaniu współpracy między polskimi a zagranicznymi podmiotami ochrony zdrowia takimi jak szpitale, placówki ochrony zdrowia czy samorządy.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta jest dbanie, aby prawa pacjentów były w należyty sposób przestrzegane przez przychodnie, szpitale, lekarzy i wszystkie placówki, które leczą. Chodzi o zapewnienie pacjentom, maksymalnego bezpieczeństwa oraz komfortu w trakcie leczenia. Od 2009 roku Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie. Biuro nie ma oddziałów terenowych, wyjątek stanowią Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy pracują w klinikach, szpitalach i oddziałach psychiatrycznych, a także placówkach sprawujących całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową na terenie kraju.

Partnerzy

Aesculap Chifa

jest spółką grupy B. Braun. Od ponad 80 lat firma dostarcza wysokiej jakości specjalistyczne narzędzia oraz zestawy do interwencyjnych terapii naczyniowych, a także produkty medyczne, wykorzystywane w rozmaitych dziedzinach medycyny, m.in. w chirurgii, ortopedii, endoskopii czy stomatologii. W Polsce firma posiada dwie fabryki zlokalizowane w Nowym Tomyślu i Radzyniu Podlaskim, pracuje w nich ponad 2 tys.  pracowników, którzy każdego dnia przyczyniają się do realizacji głównej misji koncernu – ochrony i poprawy standardów zdrowia na całym świecie. Coraz większą uwagę firma zwraca nie tylko na strategię rozwoju, ale także koncepcję wspierania zasobów ludzkich, środowiska i otoczenia, które wzajemnie na siebie oddziałują.

Climatic

jest polską firmą działającą od 1997 roku na krajowych i zagranicznych rynkach budownictwa modułowego. Przedsiębiorstwo dostarcza rozwiązania dla budownictwa w systemie zaprojektuj – wybuduj. W oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży budownictwa medycznego i w odpowiedzi na rosnące wymagania w zakresie czasu i jakości realizacji firma proponuje system modułowy CLIMATIC – nowoczesne rozwiązanie polegające na realizacji inwestycji na bazie modułów o wysokim stopniu prefabrykacji.

Viessmann

Od czterech pokoleń Viessmann przyczynia się do poprawy jakości życia ludzi dzięki innowacyjnym technologiom – najpierw za pomocą ciepła. W tym czasie rodzinne przedsiębiorstwo przekształciło się z producenta ciepła w oferenta inteligentnych rozwiązań grzewczych i energetycznych. Postęp techniczny nie jest jedynym celem firmy Viessmann. Również myślenie i działanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju są silnie zakorzenione w wartościach przedsiębiorstwa. W ten sposób Viessmann przyczynia się do tworzenia i zachowania przestrzeni życiowej dla przyszłych pokoleń. Viessmann stawia na zrównoważony rozwój jako punkt przecięcia gospodarki, środowiska i zaangażowania społecznego. Cel zerowej emisji netto ma zostać osiągnięty do 2050 roku, zarówno w naszej własnej działalności, jak i w łańcuchach wartości, których Viessmann jest częścią.

Baxter

Firma Baxter codziennie wpływa na życie milionów ludzi na całym świecie. Produkty i terapie firmy można znaleźć w szpitalach i klinikach — w oddziałach ratunkowych i intensywnej terapii, na salach operacyjnych i w aptekach. Baxter wprowadza przełomowe rozwiązania w zakresie domowej opieki nad pacjentami. Od ponad 85 lat działa na newralgicznym polu, gdzie innowacyjne rozwiązania ratujące i podtrzymujące życie spotykają się z codzienną praktyką lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. Misją firmy jest oferowanie pacjentom coraz lepszych technologii medycznych oraz pomoc w uzyskiwaniu jak najszerszego dostępu nowoczesnego leczenia.

Aurelum

Firma zapewnia niezawodne instalacje fotowoltaiczne Dzięki współpracy z renomowanymi producentami dostarcza najwyższą jakość i innowacyjność w dziedzinie instalacji fotowoltaicznych. Firma specjalizuje się w instalacjach solarnych dla szpitali i placówek ochrony zdrowia.

Loxone

Firma Loxone jest pionierem na rozwijającym się rynku inteligentnych rozwiązań w zakresie automatyki budynków. Jako specjalista umożliwia łatwe sterowanie i inteligentną automatyzację obiektów takich jak domy, hotele, biura, budynki komercyjne i inne zastosowania specjalne, w tym również szpitale, które dzięki inteligentnym rozwiązanim oszczędzają czas, pieniądze oraz zwiększają wygodę i bezpieczeństwo energetyczne.